Ezra Pound: Gli indifferenti non hanno mai fatto la storia, noGli indifferenti non hanno mai fatto la storia, non hanno mai neanche capito la storia.


Ezra Pound

Correlati

Pił citazioni Ezra Pound