John Stuart Mill: Il matrimonio Ŕ l'unica forma di schiavit¨ che la


frasi di John Stuart Mill


Il matrimonio Ŕ l'unica forma di schiavit¨ che la legislazione ancora conosca.

John Stuart Mill

Correlati

Pi¨ citazioni John Stuart Mill

frasi di John Stuart Mill
frasi di John Stuart Mill frasi di John Stuart Mill