Gesualdo Bufalino: Gira, rigira, da Talete in poi la filosofia pesta


frasi di Gesualdo Bufalino


Gira, rigira, da Talete in poi la filosofia pesta l'acqua nel mortaio.

Gesualdo Bufalino

Correlati

Pi¨ citazioni Gesualdo Bufalino

frasi di Gesualdo Bufalino
frasi di Gesualdo Bufalino frasi di Gesualdo Bufalino