Edoardo Cossu: L'ipocresia è il resoconto di chi ama nascondersi


frasi di Edoardo Cossu


L'ipocresia � il resoconto di chi ama nascondersi...

Edoardo Cossu

Correlati

Pi� citazioni Edoardo Cossu