Silvana Stremiz: Quando finisce un'amore, è sempre quello che amav


frasi di Silvana Stremiz


Quando finisce un'amore, � sempre quello che amava di pi� a restare fregato.

Silvana Stremiz

Pi� citazioni Silvana Stremiz